مطالب برچسب :آرایش موی کودک و بهداشت

اصلاح موی کودک 

روش های محافظت از موی کودکان

4.0 01 نحوه محافظت از مو کودکان دلبند شما کودکان موهای شکننده و باریکی داشته که بیشتر در معرض آسیب هستند از این رو باید در محافظت آنها دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد. بسیاری از والدین توجهی به مو فرزند خود نداشته و آنها بی اهمیت می دانند...

مطالعه بیشتر