مطالب برچسب :ریزش موی کودک

بلند کردن موی کودک آری یا خیر؟

توصیه های در مورد موی کودک

4.0 01 بلند کردن موی کودک توصیه میشود؟ بطر کلی بلند کردن موی کودک چه مشکلاتی ممکن است برای کودک بوجود آورد؟ کم پشتی موی نوزاد دلایل خاصی دارد که بخش از انها مربوط به تغذیه مادر در دوران بارداری و بخشی دیگر عواملی هستند که به طور طبیعی...

مطالعه بیشتر