تیم پازل

Lorem ipsum dolor

بهنام فیاض

علاقه مند به حوزه مد و آرایش کودکان ، و مدیریت روابط انسانی . طراح و آرایشگر نمونه.

امین سلامی

علاقه مند به حوزه مد و مدیریت داخلی ، فعال در حوزه مدیریت روابط انسانی

Lorem ipsum dolor

پدرام اسدی

آرایشگر

محمد خاتمی

آرایشگر

حسین تهرانی

حسین تهرانی

آرایشگر

فرزاد قهرمانی

فرزاد قهرمانی

آرایشگر

امین ابراهیمی

امین ابراهیمی

آرایشگر